با توجه به ایجاد و راه اندازی سامانه پرداخت الکرتونیکی هزینه های آزمون فرآورده های مشمول استاندارد، واحدهای تولیدی می توانند جهت پرداخت هزینه های آزمون های انجام شده توسط آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد از آدرس زیر اقدام نمایند.

pardakht.inso.gov.ir

پس از ورود به سامانه، با وارد کردن اطلاعات فاکتور (شماره بارکد نمونه یا شماره فاکتور) صورتحساب قابل رویت و پرداخت می‌باشد. 
لازم بذکر است اطلاعات فاکتور، پس از ثبت نتیجه توسط آزمایشگاه همکار به شماره موبایل مدیر واحد (ثبت شده در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد) پیامک می گردد.

**درحال حاضر پرداخت هزینه آزمون فرآورده با استاندارد تشویقی مشمول این طرح نمی باشد و مانند قبل اقدام شود.*

خاطرنشان می‌شود واحد‌های تولیدی می‌توانند پس از ورود به سامانه نظارت از منوی بازرسی و آزمون/  لیست بدهی های تسویه نشده را مشاهده و جهت تسویه حساب اقدام نمایند. (از طریق بارکد نمونه نمایش شده در لیست جهت پرداخت الکترونیک اقدام شود)