با توجه به اهميت ايمني و عملكرد آسانسورهاي برقي و به منظور جلوگيري از بروز حوادث و خطرات جاني در موقع بهره برداري، لازمست شهروندان محترم نكات ذيل را مد نظر قرار دهند :
الف- کلیه فروشندگان آسانسور باید دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا پروانه طراحی و نصب معتبر از اتحادیه صنفی مربوطه باشند.
ب- پس از نصب آسانسور و قبل از تحويل آن، فروشنده مؤظف به دريافت تائيديه ايمني و كيفيت از اداره استاندارد و ارائه به خريدارمي‌باشد.(جهت دريافت اين تائيديه لازم است به سامانه درخواست بازرسي آسانسور  مراجعه و ثبت نام نموده و گواهی بازرسی دریافت شده را به اداره استاندارد ارائه نماييد.)

 

ج- فروشندگان آسانسور مؤظف به ارائه خدمات پس از فروش و سرويس و نگهداري حداقل به مدت يكسال مي باشند.
د- براساس دستورالعمل صدور تاییدیه ایمنی اسانسورهای برقی صدور گواهي پايان كار ساختمان‌های دارای آسانسور منوط به ارائه تائيديه مذکور می‌باشد.

شایان ذکر است با عنایت به اینکه گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه صادر شده جهت آسانسورهای برقی در بازه زمانی یکسال صادر و پس از آن فاقد اعتبار می باشد، لذا ضروری است مالکان مربوط جهت ثبت نام بازرسی ادواری در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس http://lift.isiri.gov.ir مراجعه نمایند.
متقاضی درخواست بازرسی ادواری می تواند مالک یا بهره بردار یا شرکت سرویس و نگهدار آسانسور باشد.
شرکت سرویس و نگهدار آسانسور از طرف مالک یا بهره بردار آسانسور معرفی می گردد و شماره و تاریخ قرارداد معتبر شرکت سرویس و نگهدار آسانسور و مالک یا بهره بردار آسانسور الزامی می باشد.
بدیهی است در مورد آسانسورهای برقی که دارای گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه نمی باشند انجام بازرسی اولیه موضوعیت ندارد و بازرسی فنی برای اینگونه آسانسورها با ثبت درخواست بازرسی اولیه در سامانه مذکور انجام می پذیرد.