اخطار حقوقي
پيرو ابلاغيه هاي قبلي ، همانگونه كه مطلع مي باشيد از تاريخ 01/05/90 استفاده از خمير مرغ در توليد فراورده هاي گوشتي ممنوع ميباشد.لذا مجدداً اخطار مي گردد به هيچ عنوان از خمير مرغ در محصولات خود استفاده ننموده و نسبت به حذف كامل خمير مرغ از گردونه توليد فراورده هاي گوشتي اقدام و دستگاه هاي توليدي خمير مرغ را نيز بطور دائمي غير فعال نمايند . بديهي است بر اساس قانون و ضوابط سازمان ملي استاندارد ، در صورت مشاهده تخلف از اين موضوع ، ضمن پلمپ دستگاه ها و تجهيزات مربوطه ، اقدامات حقوقي و قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت .