مستقر در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل :

با عنایت به اینکه فرش ماشینی از نظر مشخصات فنی واطلاعات برچسب ( استاندار۱۳۶۰) مشمول استاندارد اجباری می باشد و به لحاظ اهمیت ارتقا کیفیت فرش ماشینی و حمایت از واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد وهمچنین حقوق مصرف کنندگان فرش ماشینی، لازم به ذکر است واحدهای تولیدی فرش ماشینی فاقد پروانه استاندارد می‌بایست در اسرع وقت نسبت به ایجاد شرایط اخذ پروانه استاندارد در واحد تولیدی اقدام نمایند. در غیر اینصورت برابر مقررات و ضوابط رفتار خواهد گردید.
مدارک لازم جهت صدور پروانه استاندارد