قابل توجه كلیه مصرف كنندگان و تولید كنندگان محترم

با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، جهت استعلام از وضعیت پروانه استاندارد یك فرآروده تولیدی می توانید به یكی از روش های زیر اقدام نمایید:
1- مراجعه به آدرس : https://isom.inso.gov.ir/parvaneh
2- ارسال پيامك كد 10 رقمي پروانه استاندارد به شماره پيامك  10001517
3- تماس از طريق شماره گيري 1517
4- یافتن مشخصات واحد تولیدی از طریق نام واحد یا نام تجارتی https://isom.inso.gov.ir/mans  

آدرس سامانه نظارت بر اجرای استاندارد : https://isom.inso.gov.ir