اطلاعیه سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص انعقاد قرارداد تامین آسانسور

مالكان، كارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان پیش از عقد قرارداد تامین آسانسور از دارا بودن مجوز رسمی و قانونی فعالیت شركتهای عرضه كننده آسانسور اطمینان حاصل پیدا كنند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل : با توجه به وصول گزارش هایی مبنی بر انعقاد قرارداد تامین آسانسور با شركت های فاقد مجوزهای قانونی و پرداخت وجوه مازاد بر تعرفه های بازرسی توسط كارفرمایان، به اطلاع  مالكان ،كارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان می رساند فرایند بازرسی فنی آسانسورهای برقی فقط از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی مدیریت بازرسی آسانسور در سطح كشور انجام می شود.

  همچنین لازم است در قرارداد های منعقده در خصوص پرداخت هزینه های بازرسی فنی آسانسور قابل پرداخت به شركت های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده در این سازمان طبق تعرفه های ابلاغ شده با شركت عرضه كننده آسانسور توافق نموده و از پذیرش تعهد پرداخت هرگونه وجه به جز هزینه های بازرسی اكیدا خودداری نمایند.
لازم به ذكر است، مسئولیت انعقاد قرارداد تامین آسانسور با شركتهایی كه فاقد مجوزهای قانونی هستند و پذیرش تعهد پرداخت هرگونه وجه به جز هزینه های بازرسی طبق تعرفه های ابلاغی این سازمان  بر عهده مالكان، كارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان می باشد.