بدینوسلیه به اطلاع می‌رساند مدیران کنترل کیفیت جهت گذراند دوره های آموزشی مورد نیاز علاوه بر مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده ، می توانند از طریق ثبت نام در سامانه آموزش سازمانی ملی استاندارد از آموزش های ارائه شده استفاده نمایند.

آدرس سامانه آموزش سازمان ملی استاندارد:‌ https://tr.inso.gov.ir

فهرست مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده