جهت مشاهده جدول شرایط احراز - شاخص ارزیابی واحد ها نمونه استانی و کشوری اینجا   کلیک نمایید، شایان ذکر است زمان شروع ثبت درخواست واحد نمونه متعاقبا اعلام خواهد شد. (ثبت درخواست از کارتابل سامانه نظارت بر اجرای استاندارد/ منوی درخواستها / ثبت درخواست واحد نمونه خواهد بود که در زمان مقرر منوی مذکور در دسترس قرار خواهد گرفت)