مرحله اول)

پس از تایید کارشناس، جهت ثبت درخواست توسط مدیرکنترل کیفیت در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) اقدام گردد. (از منوی درخواستها/ مدیران کنترل کیفیت/ درخواست صدور گواهینماه تایید صلاحیت) و بارگذاری تصویر رنگی مستندات (عکس، کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، قرارداد تایید شده اداره کار، پایان خدمت)

جهت مشاهده راهنمای ثبت درخواست در سامانه نظارت اینجا کلیک نمایید.  

برای ورود به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) اینجا کلیک کنید (فراموشی کاربری از اینجا کلیک اقدام نمایید)

 

مدیران کنترل کیفیت می بایست جهت ثبت نام و عضویت در سامانه آموزش سازمان ملی استاندارد به آدرس زیر اقدام نموده و از دوره های آموزشی ارائه شده در سامانه و مشاهده سوابق استفاده نمایند.

https://tr.inso.gov.ir/IdeaPortal/Home

 

مرحله دوم)

_مديران کنترل كيفيت جهت تاييد صلاحيت و تعيين زمان و مكان كارآموزي، مدارك را به واحد آموزش اداره تحویل نمایند.  

_معرفي نامه از واحد توليدي (در سربرگ با امضاء و مهر مديرعامل)

_تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي 

_فیش واریزی کارمزد صدور تایید صلاحیت (شماره حساب درآمدی استاندارد کاشان )

_فرم تكميل شده قرارداد کار مدیرکنترل کیفیت با مدیرعامل (دریافت نمونه فرم از اینجا)  ( جهت مشاهده شرایط تایید قرارداد مدیر کنترل کیفیت اینجا کلیک نمایید

_ارائه استعفاء نامه و تسویه حساب مديركنترل كيفيت قبلي با ذكر دلايل بصورت كتبي

_دريافت ومطالعه فايل منابع آزمون (دریافت فایل از اینجا)  جهت شركت در آزمون تاييد صلاحيت در اداره - واحد آموزش 

_مشاهده شرح وظایف مدیر کنترل کیفیت