باتوجه به موقعيت اقتصادي و صنعتي اين شهرستان اداره استانداردوتحقيقات صنعتي كاشان درآذر ماه1370 تاسيس وتوسط رئيس محترم وقت موسسه استاندارد دريك ساختمان استيجاري با يك آزمايشگاه صنايع غذايي ، با دو نفر كارمند و حداقل امكانات آغاز بكار گرديد .

چون ساختمان استيجاري استاندارد كاشان جوابگوي ارائه خدمات به صنعت توانمند و رو به گسترش و فعاليت هاي صادراتي اين شهرستان نبود از بدو شروع كار اداره ، در صدد ايجاد ساختمان و امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي مناسب بر آمده تا براساس پيگيريهاي مستمر ، مجتمع اداري و آزمايشگاهي استاندارد كاشان در زميني به مساحت 2400 متر مربع با زيربناي 2200 متر مربع در دو طبقه اداري و آزمايشگاهي مشتمل بر هفت آزمايشگاه صنايع غذايي ، افزودني هاي مواد غذايي ، ميكروبيولوژي ، ‌نساجي ، مصالح ساختماني ، سلولزي بهداشتي و اوزان و مقياس ها ايجاد گرديد كه در سال 1383 توسط رياست محترم موسسه استاندارد جناب آقاي دكتر توفيق بطور رسمي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت .

از كل واحدهاي صنعتي اين شهرستان تعداد ‌656 واحد صنعتي مشمول استاندارد اجباري و تحت پوشش اين اداره مي باشند . حوزه نظارت و دامنه ارائه خدمات اين اداره علاوه بر شهرستان كاشان دو شهرستان ديگر شامل آران و بيدگل و نطنز را در بر مي گيرد.

از اهداف مهم و اساسي اين اداره ، اشاعه فرهنگ استاندارد و ارتقاء كيفيت محصولات مي باشد تا كالاهاي توليدي از كيفيت استاندارد و مطلوبي برخوردار و علاوه بر افزايش توليد ، كاهش هزينه ها و رضايت توليدكنندگان ،همچنين مصرف كنندگان با آرامش خاطر نسبت به خريد و مصرف كالا اقدام كنند و در واقع واحدهاي توليدي اين شهرستان علاوه بر موفقيت در بازارهاي داخلي و افزايش توليد ،‌ بتوانند در بازارهاي جهاني نيز حضوري گسترده و موفقيت چشمگيري در عرصه صادرات كسب نمايند .