سامانه ای برای برقراری تعامل میان مردم و سازمان ملی استاندارد ایران

شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه مردم دار به نشانی https://1517.inso.gov.ir گزارش مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا ، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را اطلاع دهند.

لازم بذکر است امکان تماس با مرکز پاسخگویی 1517 از تمامی اپراتور ها بدون پیش شماره نیز میسر می‌باشد.