نمونه هايي نظير انواع آرد گندم ، انواع فرآورده هاي لبني ( ماست ، دوغ ، شير ، خامه ) ، گلاب ، انواع ماكاروني ( رشته اي ، ورميشل ، لازانيا ، فرمي ) ،‌كنسرو ماهي تن و خرماي صادراتي در اين آزمايشگاه مورد آزمون قرار مي گيرند .