« تعداد پروانه هاي استاندارد دارای اعتبار 444 فقره مطابق با جدول زير مي باشد »

ردیف نام صنعت دارای اعتبار
1  اوزان و مقیاس ها 4
2 برق و الکترونیک 20
3 بسته بندی و سلولزی 18
4 خودرو و نیرو محرکه 7
5 ساختمانی و معدنی 24
6  شیمیایی 33
7 غذایی و کشاورزی 88
8 مکانیک و فلز شناسی 24
9 مهندسی پزشکی 4
10 نساجی و چرم 212
     
براي مشاهده ليست كامل كليك نمائيد.