« اطلاعیه »

مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی متقاضی صدور پروانه تایید صلاحیت جهت تحویل مدارک و ثبت نام درسامانه نظارت براجرای استاندارد به دفاتر انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت مراجعه نمایند .
  • انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت صنایع کاشان

خیابان طالقانیخیابان شهید میرزائی – آزمایشگاه انجمن
تلفن 55471774  - آقای مهندس حق شناس  09132619879
شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح لغایت 12

 
  • انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت صنایع غذایی

خیابان طالقانی ساختمان معاونت غذا و دارو دفتر انجمن
روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 صبح لغایت 12
آقای مهندس دایی زاده 09133618896