بدین وسیله به اطلاع می رساند صادر کنندگان محترم می توانند با مراجعه به سایت www.nemoonesh1.tpo.ir ضمن مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها از روز سه شنبه 1397/06/17 تا روز پنجشنبه 1397/07/19 اقدام به ثبت نام و اخذ کد رهگیری و ارائه مدارک در وقت تعیین شده نمایند.

 

فراخوان عمومی

 انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1397

به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی در سطح استان­ها می­رساند سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای  تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص­های مقرر و مندرج در سایت www.tpo.irدرصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال1397طی بیست ودومین سالروز ملی صادرات می باشد.
لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح استان­ها که مایل به شرکت در این رقابت استانی می­باشند درخواست می­گردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نمایند:
1- مراجعه به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.irبخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1397)
2- مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه، براساس هر یک از گروههای کالایی
3- ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت نمونش به آدرس http://nemoonesh1.tpo.irازروزشنبهمورخ 17/6/1397 تا روزپنج شنبه مورخ 19/7/1397
4- تحویل اصل و مدارک و مستندات از روز سه شنبهمورخ20/6/1397 حداکثر تا پایان وقت اداریروزچهارشنبهمورخ25/7/1396 به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1397مستقر درسازمان­های صنعت، معدن و تجارت استان­ها (معاونت امور بازرگانیو توسعه تجارت)
* دبیرخانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد.
* متقاضیان شرکت در فرآیند فوق می بایست جهت کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه (معاونت امور بازرگانیو توسعه تجارت) تماس بگیرند.