1- درخواست کتبی مدیرعامل مبنی بر تمدید پروانه تایید صلاحیت
2- یک قطعه عکس 3*4
3- تصویر کارت ملی
4- اصل پروانه تایید صلاحیت 
5- اصل گواهینامه‌های پایان دوره آموزشی به مدت 32 ساعت
6- پرداخت کارمزد تمدید تایید صلاحیت به مبلغ 1195000 ریال به حساب مشخصات ذیل نزد بانک مرکزی و
ارائه اصل فیش واریزی مهر و امضاء شده
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556
7- قرارداد 2 ساله کار  با تایید اداره کار و انجمن مدیران کنترل کیفیت
** منظور از دوره های آموزشی آن دسته از دوره‌هایی است که توسط مراکز آموزشی همکار مورد تایید اداره استاندارد، معاونت غذا و دارو، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و .... برگزار شده است. ضمنا محتوای دوره اموزشی باید مرتبط با موضوع استانداردسازی، وظایف مدیر کنترل کیفیت و فرآوده تولیدی واحد تولیدی باشد.

لازم به ذکر است با توجه به راه اندازی سامانه نظارت می بایست درخواست تمدید تایید صلاحیت از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (http://isom.isiri.gov.ir) هم صورت پذیرد.
فایل راهنما


**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****