• نامه تقاضای تمدید پروانه استاندارد (سربرگ واحد مهرو امضا) 
 • اصل پروانه کاربرد علامت استاندارد 
 • گواهی (های) ثبت نام تجارتی معتبر (بنام شده واحد تولیدی باشد)
 • آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات (نام شرکت، مدیر عامل، تغییر آدرس)
 • گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 
 • اعلام وصول هزینه ها توسط آزمایشگاه همکار در سامانه نظارت (سینا)
 • نامه تصویر تسویه حساب با شرکت (های) بازرسی  
 • فهرست تجهیزات آزمایشگاه در نامه سربرگ شرکت با مهرو امضاء
 • گواهی کالیبراسیون معتبر تجهیزات آزمایشگاه
 • قرارداد معتبر با آزمایشگاه همکار مرتبط حسب مورد
 • فرم تکمیل شده اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد
 • فرم تکمیل شده قرارداد صدور استاندارد تشویقی (مهر و امضاء مدیر عامل در تمام صفحات )
 • تاییدیه کد پستی واحد تولیدی از اداره پست
 • فرم پرسشنامه اطلاعات فنی  تایپ شده وضمائم آن با مهرو امضاء مدیرعامل
 • نمودارسازمانی واحد تولیدی، و نمودار مراحل تولید (نمونه نمودار سازمانی  و تولید )
 • پرداخت هزینه آزمون و کارمزد خدماتی و ارائه رسید بانکی مهر وامضاشده  (مشاهده شماره حساب از اینجا) با امور مالی اداره تماس حاصل شود


با ورود به  کارتابل واحد تولیدی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد و مراجعه به منوی اطلاعات پایه / روئیت مدارک،  مدارک بارگذاری شده بررسی و درصورت داشت اعتبار، نیاز به ارسال مجدد نمی‌باشد.
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی در سامانه سینا اینجا کلیک نمایید.****
**** توجه:  سه ماه قبل از پایان انقضای پروانه استاندارد نسبت به ایجاد شرایط تمدید اقدام نمایید.**