فرم های تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
 
مراحل تسویه حساب جهت تمدید/صدور پروانه آزمایشگاه همکار
ضوابط و الزامات آزمایشگاه های همکار
اطلاعات و فرم های مورد نیاز آزمایشگا های متقاضی تایید صلاحیت
فرم تعهدات آزمایشگاه همکار
فرم عملکرد یک ماهه
دانلود متن استاندارد 17025
   
   
فايلها
format-parvandeh.pdf 188.083 KB  
اطلاعات و فرم هاي مورد نياز آزمايشگا هاي متقاضي تاييد صلاحيت.pdf 1.95 MB  
ضوابط و الزامات آزمايشگاه هاي همكار.pdf 1.11 MB  
فرم تعهدات آزمايشگاه همكار جديد.pdf 585.253 KB  
فهرست آزمايشگاه هاي معتبر.doc 1.02 MB  
گزارش عملكرد ماهيانه.pdf 173.863 KB